Dịch vụ

Dịch Vụ Vận Chuyển hàng hóa (hàng rời, hàng bao, hàng khô) bằng đường biển

Vận chuyển hàng hóa bằng tàu

Trung Kiên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng rời bằng tàu rời như sau:

– Vận chuyển hàng rời bằng tàu rời trong lãnh thổ Việt Nam
– Vận chuyển hàng rời bằng tàu rời từ việt nam đi nhiều nước trên thế giới
– Vận chuyển hàng rời bằng tàu rời từ nhiều nước trên thế giới về Việt Nam
– Chuyển tải các hàng hóa nội địa bằng tàu.

Vận chuyển hàng hóa bằng tàu
Vận Chuyển hàng hóa bằng tàu

Vận Chuyển hàng hóa bằng tàu

Trung Kiên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng rời bằng tàu rời như sau:

– Vận chuyển hàng rời bằng tàu rời trong lãnh thổ Việt Nam
– Vận chuyển hàng rời bằng tàu rời từ việt nam đi nhiều nước trên thế giới
– Vận chuyển hàng rời bằng tàu rời từ nhiều nước trên thế giới về Việt Nam
– Chuyển tải các hàng hóa nội địa bằng tàu.

TRUNG KIEN LOGISTICS NIỀM TIN VÀ PHÁT TRIỂN

    Contact Me on Zalo