Dịch vụ

Lai Dắt hàng Hải

Với đội tàu chuyên dùng lai dắt và hỗ trợ tàu biển công suất từ 560 CV – 4.000 CV

Trung Kiên Thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ hàng hải như lai dắt tàu biển tại các Cảng và hệ thống Phao neo tại Cát Lái và Thiềng Liềng, Gò da buộc mở dây tàu biển.

Chuyên lai dắt hỗ trợ tàu biển tại các cảng và phao neo tàu biển khu vực TP. HCM. Vũng Tàu.

Lai Dắt hàng Hải
Lai Dắt Hàng Hải

Lai Dắt Hàng Hải

Với đội tàu chuyên dùng lai dắt và hỗ trợ tàu biển công suất từ 560 CV – 4.000 CV

Trung Kiên Thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ hàng hải như lai dắt tàu biển tại các Cảng và hệ thống Phao neo tại Cát Lái và Thiềng Liềng, Gò da buộc mở dây tàu biển.

Chuyên lai dắt hỗ trợ tàu biển tại các cảng và phao neo tàu biển khu vực TP. HCM. Vũng Tàu.

TRUNG KIEN LOGISTICS NIỀM TIN VÀ PHÁT TRIỂN

    Contact Me on Zalo