Dịch vụ

Đại Lý hàng Hải

Trung Kiên cung cấp Dịch vụ hàng hải cho các loại tàu bao gồm tàu ở cảng và ngoài khơi

– Làm thủ tục đại lý cho các tàu Nội địa và Quốc tế.

– Xếp dỡ, xếp công, kiểm đếm và kiểm định

– Giải quyết khiếu nại

– Thay đổi thuyền viên, hồi hương

– Cung cấp nguyên liệu và thực phẩm

Đại Lý hàng Hải

TRUNG KIEN LOGISTICS NIỀM TIN VÀ PHÁT TRIỂN

    Contact Me on Zalo