Dịch vụ

Cty Trung Kiên Cung ứng và bố trí nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho ngành vận tải biển:

Dich Vụ Bố Trí Nguồn Nhân Lực

Cung ứng,bố trí nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho ngành Vận tải biển:
– Kỹ sư, Thuyền trưởng, Máy chính, Máy phó, Thuyền viên…
– Bố trí nguồn nhân lực tham gia nhận tàu từ nước ngoài về Việt Nam

Dich Vụ Bố Trí Nguồn Nhân Lực
Dich Vụ Bố Trí Nguồn Nhân Lực

Dich Vụ Bố Trí Nguồn Nhân Lực

Cung ứng,bố trí nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho ngành Vận tải biển:
– Kỹ sư, Thuyền trưởng, Máy chính, Máy phó, Thuyền viên…
– Bố trí nguồn nhân lực tham gia nhận tàu từ nước ngoài về Việt Nam

TRUNG KIEN LOGISTICS NIỀM TIN VÀ PHÁT TRIỂN

    Contact Me on Zalo